„Личне ствари и предмети генерала Драгољуба Драже Михаиловића треба вратити законским наследницима. Ограничење у том погледу може, евентуално, постојати у погледу оружја, чије је набављање и држање од стране грађана ограничено издавањем претходног одобрења надлежног државног органа. Безбедносно-информативна агенција није у позицији да одлучује о предаји ових предмета било којем музеју или другој сличној установи и на овакво стање стари нема никаквог утицаја пресуда Вишег суда у Београду, којом је 14. маја ове године рехабилитован генерал Драгољуб Михаиловић“. Ово се истиче у данашњем одговору Александра Ђорђевића, директора Безбедносно-информативне Агенције, на посланичко питање Александра Чотрића, постављено на седници Народне скупштине Републике Србије 16. јуна.

Александар Чотрић је питао директора БИА-а да ли ће „пиштољ, униформа, двоглед, сат, бусола, наочари, бележнице, торба и други лични предмети генерала Драгољуба Михаиловића, после одлуке Вишег суда о рехабилитацији, бити изузети из поседа БИА и предати Војном музеју у Београду или Спомен дому на Равној гори“?

Директор Агенције у свом одговору наводи да је „БИА на основу Закона преузела личне ствари генерала Михаиловића од некадашњег Ресора државне безбедности МУП Србије и да су за поступање са њима меродавне одредбе Законика о кривичном поступку“.

Александар Чотрић каже за „Новости“ да се нада да ће породица генерала Михаиловића искористити законску могућност и затражити од БИА Дражине личне ствари које су од велике историјске вредности и да ће их предати једном од музеја, како би биле на увиду стручној и широј јавности.