Александар Чотрић, народни посланик СПО и члан Одбора за дијаспору и Србе у региону учествовао је 22. марта у Варшави на Конференцији чија је тема била "Улога дијаспоре у развоју цивилног друштва". Овај међународни скуп, на позив Сејма (парламента) Републике Пољске, организовала је Парламентарна мрежа за политику дијаспоре Парламентарне скупштине Савета Европе.

Учесници Конференције из више од тридесет држава Европе, Азије и Африке разматрали су улогу дијаспоре у развоју цивилног друштва, са фокусом на њен потенцијал за развој глобалног цивилног друштва и како они могу да пруже свој допринос овом циљу.

Скуп на коме су учествовали представници парламената, влада, међународних организација, невладиних организација, локалних и регионалих власти, те научне заједнице, омогућио је размену информација о могућностима развоја друштва које пружају припадници дијаспоре и мигранти. Разговарало се и о улози различитих чинилаца за јачање улоге парламентараца и асоцијација дијаспоре, као и за обезбеђење њиховог активног учешћа и доприноса у овом процесу. Чланови Мреже су расправљали о најбољим искуствима која обезбеђују ангажман дијаспоре, са тежиштем на најуспешнијим пројектима које спроводе припадници и удружења исељеништва.

Александар Чотрић је на Конференцији истакао да „Република Србија има бројну и добро организовану дијаспору која је успешно интегрисана у домицилна друштва, али која чува свој идентитет и одржава интензивне везе са матичном државом“.

„Устав и закони пружају правни оквир за стално унапређење сарадње институција Србије са деловима српског народа у региону и нашим држављанима у иностранству у циљу њиховог пуног укључивања, како у политички, друштвени и економски живот земаља у којима живе, тако и за унапређивање свеколике сарадње са земљом порекла ради остварења и заштите права и очувања националног идентитета“, нагласио је Чотрић.

Расправа о улози дијаспоре у развоју цивилног друштва резултирала је конкретним и ефикасним препорукама о томе како развити стратешко партнерство између држава, међународних организација, цивилног друштва и приватног сектора, да би се створио оквир за ангажман дијаспоре и како би се олакшала размена знања у овој области.