У Београду је одржана седница Извршног одбора СПО на којој је разматран извештај о раду ИО у претходном периоду.

Усаглашене су мере за јачање страначке инфраструктуре као и медијско промовисање страначких ставова.

Усвојен је извештај о наредним потезима везаним за координацију рада СПО на територији АП Војводина и предложене мере за наредну седницу Председништва СПО.

ИО је усвојио Одлуку о висини чланарине на основу Правилника о чланарини СПО.

Извршни одбор је размотрио и прихватио молбу доскорашњег председника ОО СПО Босилеград, Бориса Владимирова, за повратак у чланство СПО, уједно подржавши повратак свих чланова који су спремни да наставе борбу за идеале и програмске циљеве СПО.